წიწილების IN-OVO ვაქცინაციის მნიშვნელობა და ძირითადი ასპექტები

წიწილების IN-OVO ვაქცინაციის მნიშვნელობა და ძირითადი ასპექტები

შესავალი   დღესდღეობით, In-OVO ვაქცინაცია არის ყველაზე მიღებული...
თანამედროვე სპრეი აპარატის დამონტაჟება კომპანია “ჩირინა”–ში

თანამედროვე სპრეი აპარატის დამონტაჟება კომპანია “ჩირინა”–ში

კომპანია „ინვეტი“ წარმატებით განაგრძობს თანამედროვე ტექნოლ...
სინქრონიზაციის როლი რეპროდუქციაში

სინქრონიზაციის როლი რეპროდუქციაში

თანამედროვე მსოფლიოში ცხოველთა აღწარმოებაში ბუნებრივ–ფიზიოლოგიურ...