სიახლეები

ყველა სიახლე
წიწილების IN-OVO ვაქცინაციის მნიშვნელობა და ძირითადი ასპექტები

წიწილების IN-OVO ვაქცინაციის მნიშვნელობა და ძირითადი ასპექტები

შესავალი   დღესდღეობით, In-OVO ვაქცინაცია არის ყველაზე მიღებული...
ბროილერის ვაქცინაციის სქემა ( Ross 308 – Cobb 500 )

ბროილერის ვაქცინაციის სქემა ( Ross 308 – Cobb 500 )

აღნიშნული ვაქცინაციის სქემა გამომდინარეობს საქართველოს ეპიზოოტიურიმდგო...