დავით შალამბერიძე

დავით შალამბერიძე

დამფუძნებელი / დირექტორი

ვეტერინარი ექიმი. მეცნიერებათა დოქტორი

 

1996  წელს  დაამთავრა საქართველოს სახელწიფო ზოოტექნიკურ –  სავეტერინარო სასწავლო კვლევითი ინსტიტუტის ვეტერინარული მედიცინის ფაკულტეტი.  

1997 -2000 წლებში  სამეცნიერო– საინფორმაციო ჟურნალი „ვეტერინარია“–ს  რედაქტორ გამომცემელი.

2001  წელს  დააფუძნა ვეტერინარული კომპანია – „მეცხოველეობის მომსახურების ცენტრი“ ,  2010 წლიდან კომპანია „ინვეტი“

2001-2002  წლებში   საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის ვეტერინარიის რეფორმების კომისიის წევრი.

2007-2011 წლებში აგრარული უნივერსიტეტის დოქტორანტია.

2013 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე:  “ბოლო თაობის ანტიბაქტერიული პრეპარატების შედარებითი ეფექტურობა ღორისა და ფრინველის ზოგიერთი ბაქტერიული დაავადებების დროს“

2007–წლიდან დღემდე  საქართველოს  აგრარულ უნივერსიტეტის პრაქტიკის ხელმძღვანელი.

2001 წლიდან დღემდე კომპანიის დირექტორი